چاپ ایمیل دسته: حوادث - - شناسه: 7326

یک فروند جت شخصی مربوط به کشور ترکیه که از شارجه عازم استانبول بود، هنگام عبور از فضای ایران از رادار خارج می شود و طبق تأیید مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی، این جت شخصی در حوالی شهرکرد سقوط کرده است.

 

بعد از ظهر امروز یک فروند جت شخصی مربوط به کشور ترکیه که از شارجه عازم استانبول بود، هنگام عبور از فضای ایران از رادار خارج می شود و شواهد حکایت از سقوط هواپیما در حوالی شهرکرد دارد.
رضا جعفرزاده مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری در این باره گفت: این جت شخصی که از شارجه عازم استانبول بود، هنگام عبور از فضای ایران از رادار خارج شد.
مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری تأیید کرد که شواهد حاکی از سقوط این هواپیما در حوالی شهرکرد بوده است.

 آدرس کوتاه خبر: http://aynews.ir/7326

آی خبر © Aynews.ir 2007-2019