چاپ ایمیل - دسته: سیاسی - - شناسه: 2982

مذاکرات تیم های کارشناسی ایران و اروپا به ریاست حمید بعیدی نژاد و استفان کلمنت صبح دوشنبه ساعت 9 به وقت محلی - 11 و 30 به وقت تهران - برای تکمیل ضمائم متن توافق جامع از سر گرفته می شود.

 

عراقچی و روانچی که از چهارشنبه هفته گذشته هفتمین دور مذاکره برای نگارش متن توافق جامع را در وین آغاز کردند تا روز یکشنبه به مذاکره ادامه دادند و بامداد دوشنبه به تهران بازگشتند.
انتظار می رود دور هشتم مذاکره برای نگارش متن توافق جامع نیز حدود پنج روز طول بکشد.
در دو دور قبلی مذاکرات، یک نشست عمومی هم با حضور معاونان وزیران خارجه ایران و 1+5 به ریاست عراقچی و هلگا اشمید معاون هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار شده است.
مهلت خودخوانده ایران و 1+5 برای نگارش متن توافق جامع روز دهم تیر ماه بسر خواهد رسید ولی ایران گفته که مقید به زمان نیست و در پی توافقی خوب است.


آدرس کوتاه خبر: http://aynews.ir/2982

آی خبر © Aynews.ir 2007-2019