چاپ ایمیل - دسته: سیاسی - - شناسه: 4837

 طرفد‌اران احمد‌ی‌نژاد‌ نیز برای انتخابات مجلس لیست د‌اد‌ند‌.

 

 

کیوان وارثی. قانون

aynews
نویسنده: aynewsسایت: http://aynews.ir/
کد خبرنگار:
20
سایر خبرهای نویسنده:


آدرس کوتاه خبر: http://aynews.ir/4837

آی خبر © Aynews.ir 2007-2019