چاپ ایمیل دسته: شهر و شهروند - - شناسه: 7733

image شهریارنیوز: رئیس کمسیون توسعه پایدار و محیط زیست شورای شهر تبریز با حضور علیرضا اصغری مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند ، از عملکرد سازمان و مرکز دفن فنی مهندسی بازدید کرد.آدرس کوتاه خبر: http://aynews.ir/7733

آی خبر © Aynews.ir 2007-2019