اجرای عملیات کف‌سازی جاده جوان در ۳۵۰۰ متر مربع

اجرای عملیات کف‌سازی جاده جوان در ۳۵۰۰ متر مربع

شهردار منطقه ۳ تبریز از اجرای عملیات کف سازی روفوژ میانی ومیدان ورودی یادگار امام در جاده جوان در ۳ هزار و ۵۰۰ متر مربع خبر داد وگفت: با تلاش همکاران عمرانی منطقه پروژه بازگشایی وتعریض جاده جوان با آسفالت ریزی و کف سازی رفوژ میانی این مسیر در حال تکمیل است.

تغییر چهره شهر با اجرای پروژه‌های ترافیکی و مسیرگشایی

تغییر چهره شهر با اجرای پروژه‌های ترافیکی و مسیرگشایی

شهردار تبریز در بازدید هفتگی خود از پروژه‌های عمرانی شهر که با شعار “جمعه‌های بدون تعطیل” صورت می‌گیرد، بر رعایت زمانبندی و تکمیل به موقع پروژه‌های مسیرگشایی گوراوانچی، شهید بی مثل، شهید سعیدی و تقاطع غیرهمسطح شهدای قراملک تأکید کرد.