سیاسی

حوادث

اخبار مهم

انتقادات تند پزشکیان: زندگی مردم سخت شده!

انتقادات تند پزشکیان: زندگی مردم سخت شده!

آی نیوز : پزشکیان با اشاره به وعده دولت برای به وجود آوردن وضع مطلوب تصریح کرد: به جای اینکه دولت گذشته را متهم کنند و بگویند ما خوب هستیم، سفره مردم را خوب کنند ما قبول می‌کنیم که خوب هستند

همایش علمی نقش تعیین کننده در فرصت های سرمایه گذاری دارد

همایش علمی نقش تعیین کننده در فرصت های سرمایه گذاری دارد

مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تبریز اظهار داشت: بسته های پیشنهادی فرصت های سرمایه گذاری به شکلی تنظیم می شود که بتوانیم از نتایج همایش علمی در بحث ارائه فرصت های سرمایه گذاری،به بهترین شیوه استفاده کنیم.

گزارش تصویری

ویدئو