سیاسی

حوادث

اخبار مهم

سکونت ۹۰۰ هزار نفر از جمعیت آذربایجان شرقی در بافت‌های ناکارآمد

سکونت ۹۰۰ هزار نفر از جمعیت آذربایجان شرقی در بافت‌های ناکارآمد

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به سکونت بیش از ۹۰۰ هزار نفر از جمعیت استان در بافت‌های ناکارآمد و مناطق حاشیه شهرها، گفت: توانمندسازی ساکنان این مناطق و ایجاد زمینه‌های مناسب برای مهاجرت معکوس، دو اولویت اساسی در سامان‌دهی این مناطق است.

گزارش تصویری

ویدئو