راه اندازی واحد توانبخشی ریوی بیمارستان شهید مدنی تبریز با ۴۰ میلیارد ریال

راه اندازی واحد توانبخشی ریوی بیمارستان شهید مدنی تبریز با ۴۰ میلیارد ریال

مسئول واحد توانبخشی گروه ریه دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: واحد توانبخشی ریوی در بیمارستان شهید مدنی تبریز با همکاری گروه طب فیزیکی و توان بخشی دانشگاه علوم پزشکی این شهر با ۴۰ میلیارد ریال هزینه راه اندازی شد.

سبک زندگی سالم شهری

سبک زندگی سالم شهری

ورزش منظم یکی از مهمترین کارهایی است که می توانید برای سلامتی خود انجام دهید، صرف نظر از جایی که زندگی می کنید.