تشخیص زودهنگام سرطان، پنجره‌ای به سوی زندگی

تشخیص زودهنگام سرطان، پنجره‌ای به سوی زندگی

یکی از بیماری‌های بسیار رایج و شایعی که افراد زیادی را در سراسر جهان درگیر کرده است، سرطان است. یک بیماری به نسبت کشنده که می‌تواند به‌صورت خاموش در بدن افراد پیشروی کند و با درگیر کردن اندام‌های مختلف، روند نرمال زندگی یک فرد را تحت تاثیر قرار دهد.

افزایش حجم آب دریاچه ارومیه

افزایش حجم آب دریاچه ارومیه

دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه با بیان اینکه حجم ورودی آب ۴۱۱ مترمکعب بر ثانیه شده است، گفت: حجم آب دریاچه طبق آخرین پایش به یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون مترمکعب رسیده است.