مصوبات جنجال‌ برانگیز مجلس در سالی که گذشت

مصوبات جنجال‌ برانگیز مجلس در سالی که گذشت

بررسی غالب طرح‌های تندرو‌ها در مجلس به افزایش پرونده‌های قضایی منجر می‌شود. این طرح‌ها که اغلب از ابزار‌های محدودکننده و تنبیهی در برابر مظاهر مدرنیته استفاده می‌کند، مردم را در موضع تقابلی با نظام قرار می‌دهد.

آذربایجان شرقی در دولت مردمی از رکود خارج شد

آذربایجان شرقی در دولت مردمی از رکود خارج شد

استاندار آذربایجان شرقی گفت: این استان در حوزه های مختلف اقتصادی، عمرانی، اجتماعی و فرهنگی از رکود خارج و علاوه بر رفع بسیاری از مشکلات و ناکارآمدی های گذشته، تبدیل به کارگاه عملیاتی شده است.

۶۳ درصد مردم آذربایجان شرقی اضافه وزن دارند

۶۳ درصد مردم آذربایجان شرقی اضافه وزن دارند

رئیس گروه کارشناسان بیماری‌های غیرواگیر معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: بر اساس آخرین آمارهای موجود ۶۳ درصد از جمعیت چهار میلیون نفری آذربایجان شرقی اضافه وزن دارند.