زلزله زمستان آخرالزمان ترکیه

زلزله زمستان آخرالزمان ترکیه

یک روز خاکستری و برفی در انتظار ساکنانی بود که باید هم با شرایط تخریب زلزله و هم با شرایط نزدیک به یخبندان دست و پنجه نرم می‌کردند.