توریسم گمشده اقتصاد تبریز

توریسم گمشده اقتصاد تبریز

علی عباسی –  بر اساس تعاریف عام، توریسم یا گردشگری سفری است که با هدف استراحت، تفریح، دیدن و شناختن توسط یک فرد یا یک گروه صورت می گیرد.

خبر خوب و دوای روح خسته

خبر خوب و دوای روح خسته

اتوبوس قرمز رنگ خط بی آرتی تبریز مملو از مسافرانی است که به صورت فشرده و تپیده منتظر راننده و حرکت اتوبوس هستند.

آرامشی که خوی نیاز دارد

آرامشی که خوی نیاز دارد

امروز مردم مناطق زلزله زده در شهرستان خوی بیش از همه به آرامش نیاز دارند تا بتوانند با خیال راحت در منازلی که آسیب ندیده اسکان پیدا کنند