احتمال وقوع فرونشست زمین در دشت تبریز

احتمال وقوع فرونشست زمین در دشت تبریز

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری تبریز گفت: با توجه به بیلان منفی آبخوان‌ها، احتمال تخریب آبخوان‌ها و وقوع پدیده فرونشست و تحمیل خسارات غیر قابل جبران در دشت تبریز دور از انتظار نیست.

آذربایجان شرقی استان‌ گران است!

آذربایجان شرقی استان‌ گران است!

استاندار آذربایجان شرقی از قرارگرفتن آذربایجان شرقی در ردیف استان‌های گران ابراز تاسف کرد و گفت: این موضوع باید ریشه یابی شود چرا که با تورم زیاد، قدرت هم استانی ها کاهش می‌یابد.

خبر خوب و دوای روح خسته

خبر خوب و دوای روح خسته

اتوبوس قرمز رنگ خط بی آرتی تبریز مملو از مسافرانی است که به صورت فشرده و تپیده منتظر راننده و حرکت اتوبوس هستند.