چگونه رتبه اعتباری خود را بهبود ببخشیم

چگونه رتبه اعتباری خود را بهبود ببخشیم

شناسنامه اعتباری و رتبه اعتباری شما قسمت مهمی از زندگی اقتصادی و مالی شما خواهد بود و نقش بسزایی در آن دارد، لذا در این مقاله راه های بهبود رتبه اعتباری را بررسی می کنیم.

خمز: اولتیماتوم نداده اند

خمز: اولتیماتوم نداده اند

سرمربی تراکتور در پاسخ به این سووال، آیا از سوی مالک و مدیرعامل باشگاه به شما اولتیماتوم داده شده است؟ گفت: هیچ کس به من اولتیماتوم نداده است.