مسمومیت خبری و رسانه های اجتماعی

مسمومیت خبری و رسانه های اجتماعی

علی عباسی – تلگرام، توئیتر، واتساپ، اینستاگرام، فیسبوک، تیک تاک و دهها رسانه اجتماعی دیگر، وضعیت یکسویه تولید و مصرف خوراک رسانه ای در همه جای جهان را دگرگون کرده است.